Go to content Go to navigation Go to search

Книги и силиконови часовници за всеки интелект

ноември 23rd, 2011

Четенето на книги и литература развива самостоятелното мислене и за избора на книги и литература, часовници, силиконов часовник replica онлайн. Човекът си отстоява мнението и търси информация, книги и литература правят от човека добре информиран гражданин. А негов дълг е да не оставя човек от улицата да направлява живота му, защото той си е негов. Иска да живее добре и спокойно, да си купува разни нещица, часовници, силиконов часовник replica онлайн.

 

Днес под книги и литература се разбира обем, съвкупност от текстове. Литературата се разделя на поезия и проза, но са признати и драматургичните текстове, фолклорни песни и произведения. Литературата е изкуство, успоредно с живописта и музиката, така както часовник и силиконов часовник replica онлайн.

 

Извън елитарните книги и литература и национално-значимата литература, има и други литератури:

- булевардна литература – тя е обичана и масово купувана заради своята лесна сдъвчимост, възприемчивост, с основен критерий - да бъде забавно и интересно. В някои случаи се използва за дамгосване на някое произведение.

-  маргинална литература – тя е такава литература, която в световен мащаб не е от значение, но  е носител на ценности за отделни и ограничени групи хора, които я поддържат,  създавайки я и четат.

- интернет литература – това е ново понятие, опитващо се да обедини написаното по интернет форуми, сайтове, страници, блогове и прочие.

 

Художествената литература включва басни, стихове, романи, приказки и разкази, новели, есета за книги и литература, часовници, силиконов часовник replica онлайн и т.н. Художествената литература се различава с някои похвати от научнопопулярната и научната литература. Например с одухотворявамето се приписват човешки качества на растения, животни и предмети. Други похвати са хипербола и метафора, както с тава с часовници и силиконов часовник replica онлайн.

 

В миналото хората са разказвали легенди и истории, с които си обясняват неща, които не са разбирали. Митове са старинни предания за произхода на света, за свръхестествени същества и богове, за необикновени герои и събития. Легендите са творби с фантастични герои и истории. За разлика от митовете, в основата им лежи някакво реално събитие или историческо лице, а не книги и литература, часовници, силиконов часовник replica онлайн.

 

Баснята е кратък поучителен текст, в който героите по-рядко са хора и най-често са животни, растения или предмети. Чрез тях се осмиват човешките недостатъци. Баснята обикновено се състои от две части - разказ за случка и кратка поука. В баснята за часовници, силиконов часовник replica онлайн винаги има олицетворение.

Comments are closed.