Go to content Go to navigation Go to search

Градинска мебел и озеленяване

септември 18th, 2011

След като беше готово и завършено напълно цялото озеленяване идваше ред на декорацията на ландшафта с цветя и градинска мебел - пейки и беседки. Да, нашата фирма за озеленяване предлагаше градинска мебел, която можеше да бъде видяна във фирмения градински център.

Така започна проекта по озеленяване на парка. Много хора бяха ангажирани с неговото озеленяване - бяха наети работници, които да се погрижат за всичко, за да успеят да извършат цялостно озеленяване в уговорения срок. Така след дълги процедури по озеленяване нашите герои бяха готови с всичко. Сега дойде момента да бъде инсталирана напоителна система за целия парк. Цялостната поливна система се разделяше на няколко по-малки поливни системи, които сформираха една цялостна. След проекта по озеленяване дойдаха екипи по изработка и конструкция на изкуствени водоеми. В парка имаше общо пет езерца, като след като те бяха готови и завършени нашите професионалисти по озеленяване трябваше да озеленят три от тях с водни лилии. Така нашата фирма за озеленяване се разрастна, след като осъществи своя най-голям проект до момента.

Comments are closed.