Go to content Go to navigation Go to search

Как да си регистрираме фирмата като едноличен търговец

май 4th, 2012

Този модел на регистрация на фирма се препоръчва на хората, които са решили да стартират с малък бизнес. Регистрирането на едноличен търговец е изгодно, след като няма големи печалби, обемът на задълженията не е голям и не се инвестират прекалено средства. Преимуществата се намират в това, че не ви е нужен стартов капитал и цената за регистрация е ниска /само 35 лв., докато за ООД е 160 лв./. При тази правна форма ще ви трябват по-малко финанси за счетоводни услуги, а и лесна и бърза ликвидация при нужност. За разочарование има и няколко недостатъка - безпределен риск и отговорност за собственика, ежегодно осигуряване и това, да имате патентен данък за множество дейности. Едноличният търговец е вид търговец и подобно на такъв може да се регистрира всяко лице, имащо навършени 18 години, и също така има местожителство в България. С регистрацията на фирма ЕТ, имуществото на новооткрита фирма не се отделя от собственото имущество на лицето, което е неин регистратор. Специфичното за тази правна форма е, че физическото лице носи отговорност за длъжността на своята фирма с цялото си имущество. Така например за неизпълнени ангажименти, обвързани с реализиране на търговската дейност, може да се потърси дял от собственото му имущество. След регистрация на фирма на едноличен търговец в правен смисъл не се появява нов индивид, който да е различен от физическото лице. Случващото се тук, е трансформирането на лицето от лице на гражданското право в лице и на търговското право. Едно активно лице не може да регистрира повече от една фирма изпълняващ ролята на едноличен търговец. Все пак и тук има няколко условия, на които то е желателно да отговаря - да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, да не е невъзстановено в преимуществото си като несъстоятелен и да не е осъдено за фалиране. Като подбирате името на фирмата на едноличен търговец, знайте, че трябва да се впишат личното и фамилното или бащиното име, с което конкретното физическо лице е познат в обществото. За изпълняване на регистрацията на фирма ЕТ, трябва да попълните заявление по образец А1 и самостоятелно или чрез упълномощено лице да се регистрирате в Търговския регистър. Нужно е да се посочи името, местожителството, адреса и единния граждански номер. Времето за откриване на фирма ЕТ се определя съответно входящите номера и колкото повече са въведените заявления, толкова по-дълги са и сроковете. Регистрация на фирма ЕТ може да се извърши на територията на България, независимо от седалището на новосъздадената фирма. Желани документи и информация: - данни от личната карта на едноличния търговец - име на едноличния търговец, като към него съобразно разпоредбите на търговския закон се изисква да има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, регистриращ едноличния търговец - местопребиваването и адреса на управление на едноличния търговец - сферата на дейност на едноличния търговец - основни дейности, с които ще се занимава търговеца - лично присъствие на лицето, регистриращ едноличния търговец

Comments are closed.