Go to content Go to navigation Go to search
canada goose outlet canada goose schweiz http://www.osoja.ch canada goose outlet http://www.familienboerse.ch canada goose schweiz http://www.wellnessfun.ch canada goose schweiz canada goose outlet canada goose sale canada goose outlet http://www.bloemenscheepstra.nl canada goose jassen

Как да си регистрираме фирмата като едноличен търговец

май 4th, 2012

Този модел на регистрация на фирма се препоръчва на хората, които са решили да стартират с малък бизнес. Регистрирането на едноличен търговец е изгодно, след като няма големи печалби, обемът на задълженията не е голям и не се инвестират прекалено средства. Преимуществата се намират в това, че не ви е нужен стартов капитал и цената за регистрация е ниска /само 35 лв., докато за ООД е 160 лв./. При тази правна форма ще ви трябват по-малко финанси за счетоводни услуги, а и лесна и бърза ликвидация при нужност. За разочарование има и няколко недостатъка - безпределен риск и отговорност за собственика, ежегодно осигуряване и това, да имате патентен данък за множество дейности. Едноличният търговец е вид търговец и подобно на такъв може да се регистрира всяко лице, имащо навършени 18 години, и също така има местожителство в България. С регистрацията на фирма ЕТ, имуществото на новооткрита фирма не се отделя от собственото имущество на лицето, което е неин регистратор. Специфичното за тази правна форма е, че физическото лице носи отговорност за длъжността на своята фирма с цялото си имущество. Така например за неизпълнени ангажименти, обвързани с реализиране на търговската дейност, може да се потърси дял от собственото му имущество. След регистрация на фирма на едноличен търговец в правен смисъл не се появява нов индивид, който да е различен от физическото лице. Случващото се тук, е трансформирането на лицето от лице на гражданското право в лице и на търговското право. Едно активно лице не може да регистрира повече от една фирма изпълняващ ролята на едноличен търговец. Все пак и тук има няколко условия, на които то е желателно да отговаря - да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, да не е невъзстановено в преимуществото си като несъстоятелен и да не е осъдено за фалиране. Като подбирате името на фирмата на едноличен търговец, знайте, че трябва да се впишат личното и фамилното или бащиното име, с което конкретното физическо лице е познат в обществото. За изпълняване на регистрацията на фирма ЕТ, трябва да попълните заявление по образец А1 и самостоятелно или чрез упълномощено лице да се регистрирате в Търговския регистър. Нужно е да се посочи името, местожителството, адреса и единния граждански номер. Времето за откриване на фирма ЕТ се определя съответно входящите номера и колкото повече са въведените заявления, толкова по-дълги са и сроковете. Регистрация на фирма ЕТ може да се извърши на територията на България, независимо от седалището на новосъздадената фирма. Желани документи и информация: - данни от личната карта на едноличния търговец - име на едноличния търговец, като към него съобразно разпоредбите на търговския закон се изисква да има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, регистриращ едноличния търговец - местопребиваването и адреса на управление на едноличния търговец - сферата на дейност на едноличния търговец - основни дейности, с които ще се занимава търговеца - лично присъствие на лицето, регистриращ едноличния търговец

Comments are closed.