Go to content Go to navigation Go to search

Какво представлява дружество с ограничена отговорност

май 4th, 2012

Ако сте взели решение да започнете свой бизнес естествено първата крачка към неговото стартиране е регистрацията на фирма. Стъпките, които е необходимо предприемете, за да регистрирате собствена фирма не са една и две и ако не сте много сигурни дали ще успеете да се справите сами или пък нямате необходимото свободно време, за да обикаляте по различни държавни институции можете да се обърнете за помощ към някоя адвокатска кантора или специализирана фирма, която извършва регистрации на фирми. За щастие в днешните модерни времена, в които живеем интернет ни е от голяма полза и ако имате желание, можете да извършите регистрация на фирма и през интернет. Онлайн регистрацията на фирма е бърз и лесен начин да избегнете бюрокрацията и да отворите фирмата си в най - кратки срокове. Голямо предимство на онлайн регистрацията е и това, че след последните промени в закона отпадна изискването за обнародване в Държавен вестник и бе премахната задължителната регистрация Б У Л С Т А Т и ако решите да използвате интернет, за да регистрирате фирмата си единственото, което трябва да направите е да попълните необходимите документи изисквани от закона за регистрация на фирма.

Едни от най - удачните и предпочитани правни форми за регистрации на фирми са дружествата с отграничена отговорност ( Е О О Д и О О Д ). Дружествата с ограничена отговорност са идеален вариант, ако имате желание да развивате малък или среден бизнес, тъй като при тях не се изисква голям първоначален капитал, а отговорността се ограничава само до размера на капитала на дружеството.

ООД се създава с основна цел да ограничи поетия риск, тъй като при тази правна форма съдружниците прехвърлят отговорността върху фирмата и тя става отговорна като страна по договора. Лице, което членува в дружеството става съдружник. За да стане пълноправен съдружник и съответно член на дружеството обаче лицето трябва да внесе собствен капитал в него и според внесения капитал получава пропорционален дял от фирмата. В случай на задължения на дружеството към кредитори съдружниците са ограничено отговорни само до размера на внесения от тях първоначален капитал.

Регистрация на фирма Е О О Д е само разновидност на О О Д и единствената разлика между двете търговски дружества е това, че при Е О О Д едно физическо или юридическо лице е пълноправен собственик на фирмата и взима всички решения. Този тип дружество е капиталово и капиталът му се дели на дялове. Кредиторите обаче не могат да изискат личното имущество на собственика на дружеството, тъй като при Е О О Д няма дружествен договор, а според изискването на чл. 115 от Търговския закон се създава учредителен акт. Така едноличния собственик на търговското дружество е отговорен за задължения към кредитори само до размера на внесения първоначален капитал.

Ако имате желание да извършите регистрация на фирма с ограничена отговорност е необходимо да попълните заявление по образец А 1 в което да попълните данните от личната си карта или личните данни на съдружниците в дружеството, името на фирмата, адрес и седалище, основен предмет на дейност на търговското дружество, размера на внесения капитал, каква е системата на управление на дружеството и т. н.

Comments are closed.